Foreningen af Danske Redningsmænd

 

Foreningen af Danske Redningsmænds 100 Års jubilæumsskrift kan downloades her.

 

Forside / Omslag

Foreningen af Danske Redningsmænds 100 Års Jubilæumsskrift

 

 

Foreningens formål er at arbejde for de bedst mulige kår for Det Danske Redningsvæsen med henblik på redningsmændenes løn og arbejdsforhold.

Foreningen ledes af 7 mand, 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 Formand. Bestyrelsesmedlemmerne vælges i regionerne og Formanden vælges ved urafstemning

Foreningen af Danske Redningsmænd samarbejder med Kystredningstjenesten om bla. uddannelse af redningsfolk samt udvikling af materiel og udstyr .

Uddannelse

Redningsfolkene har en uddannelse, der passer til de udfordringer de møder på havet, de har bla opdateret førstehjælp hvert år samt diverse eftersøgnings og rednings uddannelser og køre udd. i forbindelse med udrykningskørsel. Materiellet er selvfølgelig også tilpasset de udfordringer, redningsfolkene møder, når de hurtigt skal hjælpe et andet skib i nød, og det kan være forskelligt fra station til station. Men når redningsfolk en tidlig morgen rykker ud til aktion i høj sø for at hjælpe mennesker i nød, er det i sidste ende deres evne til at bevare overblikket og handle professionelt, der afgør udfaldet. 

Kystredningstjenesten

Kystredningstjenesten har 21 redningsstationer placeret langs kysterne over hele landet.                                                                                            Der er ca. 200 redningsfolk, der alle brænder for at hjælpe mennesker i nød, og nogle har gjort det i flere generationer.                                                Det er et fag med stolthed, engagement og professionalisme, for fejl kan koste menneskeliv.

Følg Kystredningstjenesten på Facebook

Frivillige redningsfolk

Langt over halvdelen af redningsfolkene er frivillige, som er på vagt døgnet rundt og de bruger det meste af deres fritid til at uddanne sig så de er klar til at hjælpe nødstedte og de må ofte forlade deres faste arbejde eller familien når alarmen lyder, derfor er det også vigtigt at man har en stor opbakning fra familien.

Kystredningstjenestens Aktioner

Kystredningstjenesten deltager i ca 1000-1200 forskellige aktioner om Året og næsten halvdelen involverer fare for menneskeliv, i 2015 havde Kystredningstjenesten en gennemsnitlig udrykningstid på 8,7 min.

Under " Aktioner " kan man følge med i hvad det er for forskellige redningsaktioner som redningsfolkene deltager i og hvor i landet de foregår.

Yderligere information