Formandens beretning 2016 se mere under "Info til Redningsfolk "