Formandens beretning 2016 se mere under "Info til Redningsfolk "

 

 

GENERALFORSAMLING

Foreningen af Danske Redningsmænd indbyder herved til ordinær generalforsamling

Motel Nordsøen. Niels Juelsvej 32. 9850 Hirtshals.
Lørdag den 12. marts 2016. kl.13:00.

                  Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Godkendelse af dagsordenen.
  3. Valg af stemmetæller.
  4. Formandens beretning.
  5. Indlæg fra Inviterede.
  6. Regnskab fremlægges.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af formand.
  9. Præsentation af bestyrelse.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kandidater til formand skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Foreningen opfordrer medlemmerne til at tage damerne med, ligesom afgåede kystredningsmænd med fruer/ samlevere er velkomne.
Der vil som sædvanlig være arrangeret lidt eftermiddagsunderholdning for damerne.

Med venlig hilsen.
p.b.v.
Jens Slot
Formand.

 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 12. februar 2016 til Jens Slot
Drejøvej17 7680 Thyborøn. Tlf. 30 92 08 87.

Der er igen i år mulighed for overnatning fra lørdag til søndag til rimelige priser.
Husk der er kaffe / the og sandwich lørdag kl. 12:00.

Nyhedsbrev September 2015

Info fra Regionsmøderne